LEK. MED.
KRYSTYNA OCHWAT


Spec. psychiatra, psychoterapeuta


UMÓW WIZYTĘ

Diagnostyka i leczenie

Polega na ocenie stanu psychicznego. W czasie rozmowy z lekarzem psychiatrą zbierany jest wywiad odnośnie aktualnie występujących zaburzeń, czasu ich trwania oraz stopnia nasilenia. Rozmowa dotyczy też istniejących, ważnych spraw problemowych, mających wpływ na funkcjonowanie człowieka.

WIĘCEJ

Psychoterapia

Umożliwia znalezienie alternatywnego spojrzenia na przeżywane problemy, sięga do indywidualnych zasobów, pozwalając odkryć siłę do pokonywania trudności. Jest pomocna w bardziej świadomym kształtowaniu własnej tożsamości, realizacji życiowych wyzwań i celów.

WIĘCEJ

Logopedia

Badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy oraz terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej podejmowane są po to, by mógł on wyrażać swoje myśli i uczucia.

WIĘCEJ

O MNIE


lek. med. Krystyna Ochwat
Specjalista psychiatra, psychoterapeuta


Doświadczenie Zawodowe:

 • Klinika Psychiatrii w Bydgoszczy (Oddział Psychoz, Oddział Zaburzeń Lękowych i Afektywnych, Oddział Leczenia Uzależnień)
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu (Oddział  Ogólnopsychiatryczny)
 • Szpital Wielospecjalistyczny im. dr L. Błażka – Poradnia Zdrowia Psychicznego w Inowrocławiu

Aktualnie

PRYWATNA PRAKTYKA PSYCHIATRYCZNO – PSYCHOTERAPEUTYCZNA:


Bydgoszcz – ul. Kołłątaja 9


Inowrocław – ul. Kopernika 7  


Kwalifikacje zawodowe

 • Specjalizacja z psychiatrii: Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
 • Kurs podstawowy i zaawansowany z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej, prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej ( WTTS ).
 • Szkolenie – Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym – pod kierownictwem naukowym dr hab. n. hum. Barbary Józefik prof UJ, realizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. prof. Marii Orwid.
 • Certyfikat psychoterapeuty systemowego – wydany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej ( WTTS )  uprawniający do samodzielnego prowadzenia poradnictwa i psychoterapii systemowej.
 • Szkolenie z zakresu pedagogiki traumy oraz doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy zgodnie z wytycznymi DeGPT/BAG Traumpädagogik.
 • Certyfikat – specjalista ds. psychotraumatologii ( DeGPT/Fachverband Traumapädagogik )
 • Liczne szkolenia obejmujące m.in.  psychoterapię zaburzeń afektywnych, lękowych, zaburzeń odżywiania u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Warsztaty: ,, Systemowa terapia depresji”, ,, Praca z traumą w ujęciu narracyjnym”, ,, Systemowy coaching dla rodziców”, ,,Psychosomatyka w ujęciu systemowym. Diagnoza i terapia”, ,, Terapia rodzinna z pacjentami psychotycznymi”.
 • Udział w konferencjach naukowych dotyczących rozpoznawania i leczenia zaburzeń psychicznych.
 • Członek nadzwyczajny WTTS.

GABINETY
Bydgoszcz ul. Kołłątaja 9
(I piętro, lok 203)


Otwarte w poniedziałki.
Bydgoszcz ul. Stawowa 26


Otwarte we wtorki

Szczegółowe informacje na stronie
www.konsensus.com.pl
Inowrocław ul. Kopernika 7


Otwarte we wtorki, środy i piątki.

Szczegółowe informacje na stronie
www.psychiatra-psychoterapeuta.euRejestracja


Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna

tel. +48 52 522 82 22

Pon. – Pt. w godz 9:00 – 18:00


© 2018 Krystyna Ochwat

| Polityka prywatności
Webdesign: Talem Technologies
Instagram