PSYCHOTERAPIA

,,Nie można rozwiązać problemu, posługując się tym samym sposobem, który go stworzył”

Albert Einstein


Psychoterapia

umożliwia znalezienie alternatywnego spojrzenia na przeżywane problemy, sięga do indywidualnych zasobów, pozwalając odkryć siłę do pokonywania trudności. Jest pomocna w bardziej świadomym kształtowaniu własnej tożsamości, realizacji życiowych wyzwań i celów.

Proces psychoterapii pozwala osobie na wprowadzenie konstruktywnych zmian, uruchamia potencjał do kreatywnego, głębszego rozwoju osobistego, otwiera przestrzeń do budowania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Psychoterapia może być stosowana obok farmakoterapii lub jako samodzielna metoda oddziaływania. Często pomaga lepiej zrozumieć i uświadomić sobie własne emocje, pozwala przyjrzeć się funkcji różnych widocznych na zewnątrz objawów tj lęk, wahania nastroju, somatogenne bóle ciała itp.

© 2018 Krystyna Ochwat

| Polityka prywatności
Webdesign: Talem Technologies
Instagram